انجمن علمی کاردرمانی ایران

خانه / لیست اخبار سایت

الزام در داشتن شماره نظام پزشکی جهت عضویت در سامانه کاردرمانی

جهت عضویت در انجمن علمی کاردرمانی ایران و دریافت شماره عضویت انجمن علمی کاردرمانی ایران از جمله موارد الزامی داشتن شماره نظام پزشکی می باشد.


انتخابات انجمن علمی کاردرمانی ایران

با توجه به پایان دوره قانونی هیئت مدیره انجمن علمی کاردرمانی ایران ، مجمع عمومی فوق العاده این انجمن با موضوع برگزاری انتخابات هیئت مدیره در تاریخ20/12/1394 در تهران، بیمارستان امام خمینی ره، راس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.


چرا باید در otreg ثبت نام کنم

قدرت و توانایی هر صنف در جامعه انجام فعالیت های جمعی می باشد و اولین نیاز یک فعالیت گروهی مشخص بودن اعضا گروه و تعداد پشتیبان های آن گروه می باشد ...


باز طراحی سامانه otreg

سامانه otreg با سفارش و پیگیری هیئت رئیسه انجمن علمی کاردرمانی ایران و با دستور جناب آقای دکتر علیزاده به عنوان ریاست انجمن کاردرمانی ایران و با همکاری شرکت دانش آفرین بی کران ...


شروع به کار سامانه otreg

سامانه otreg در تاریخ 1394/11/10 شروع به کار کرد