انجمن علمی کاردرمانی ایران

خانه / درباره ما

سامانه otreg با سفارش و پیگیری هیئت رئیسه انجمن علمی کاردرمانی ایران و با دستور جناب آقای دکتر علیزاده به عنوان ریاست انجمن کاردرمانی ایران و با همکاری شرکت دانش آفرین بی کران و مرکز توانبخشی وصال به عنوان همکار پروژه بازنویسی مجدد و پیاده سازی شد . این سامانه با بالاترین تکنولوژی برنامه نویسی اقدام به جمع آوری اطلاعات در یک مرکز داده مرکزی نموده که امید است به زودی این مرکز داده ای داخل کشوری مانند سامانه نظام پزشکی به سازمان ها و ارگانهای مرتبط متصل شده و امکان تایید عضویت همکاران را در سراسر کشور فراهم نماید .